Huy hiệu đối tác

Công ty TNHH Công Nghệ Mật Mã là đối tác của Google, Microsoft, Zoho.

Google Cloud Premier Partner

Để trở thành đối tác cấp cao của Google, công ty phải vượt qua các kỳ xét duyệt tín dụng và chứng thực năng lực triển khai dịch vụ cho các khách hàng. Ngoài ra, phải có tối thiểu 5 kỹ thuật viên thi đạt các chứng chỉ bắt buộc về kỹ thuật và chuyên gia triển khai do Google chứng nhận. Hiện tại, Công ty TNHH Công Nghệ Mật Mã là một trong ba đối tác lớn nhất của Google tại Việt Nam.

huy hiệu sell premier partner google workspace

Chứng nhận Google Cloud Partner: Xác minh chứng nhận Công ty TNHH Công Nghệ Mật Mã là đối tác ủy quyền quản lý và cấp phép dịch vụ điện toán đám mây của Google tại đây.

Huy hiệu Microsoft Cloud Solutions Provider (CSP Tier 1): Là huy hiệu đối tác nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây cấp 1 của Microsoft. Xác minh tại đây.

Chúng tôi đã được tập đoàn Microsoft trao huy hiệu đối tác cấp 1 toàn cầu về giải pháp điện toán đám mây từ năm 2017. Thông qua chương trình này, chúng tôi sẽ trở thành đối tác cung cấp trọn gói các giải pháp của Microsoft. Chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp, cấp phép bản quyền, giải pháp thanh toán,  tích hợp nâng cao và hỗ trợ kỹ thuật.

Chứng nhận Zoho Partner:

chứng nhận zoho authorized partner

Là huy hiệu đối tác do Zoho chứng nhận có giá trị toàn cầu. Chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp điện toán đám mây được ủy quyền bởi ZOHO tại Việt Nam.

Các giải pháp bao gồm Email doanh nghiệp, công cụ quản lý doanh nghiệp. Công cụ bán hàng và Marketing. Ngoài việc cấp phép bản quyền, chúng tôi cung cấp hàng loạt các dịch vụ cộng thêm bao gồm: Thiết lập, quản lý dịch vụ, quản trị viên từ xa, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và tích hợp phần mềm bên thứ ba. Xác minh đối tác tại đây.