Bộ ứng dụng G Suite by Google Cloud

Email, tương tác, Lưu trữ và làm việc nhóm với công nghệ điện toán đám mây của Google. Tất cả những gì doanh nghiệp cần để thành công đều có sẵn trong một gói duy nhất, làm việc ở mọi nơi trên mọi thiết bị.

gmail 2

Email và tương tác

Email đẳng cấp thế giới với Gmail theo tên miền riêng, trò chuyện và họp Video trực tuyến với Hangouts

Icon Drive

Lưu trữ và làm việc nhóm

Bộ nhớ lưu trữ đám mây cho phép lưu trữ an toàn mọi dữ liệu quan trọng của bạn. Làm việc và cộng tác cùng nhau dễ dàng hơn.

Icon sữa chữa

Kiểm soát và bảo mật

Quản trị viên có thể kiểm soát mọi khía cạnh của tổ chức: kiểm soát người dùng, kiểm soát dữ liệu và chính sách bảo mật.

Cơ hội giảm phí duy nhất khi mua trước 1/4/2020

Mức giá này chỉ đến hết ngày 01 tháng 04 năm 2020 dành cho các đăng ký 12 tháng và tại thị trường Việt Nam. 

Bản quyền G Suite Basic 

Hỗ trợ tiêu chuẩn bởi Google
140.000 VND
108.000 VND/user/tháng

Đã bao gồm thuế

Giảm phí có thời hạn từ Google chỉ  đến ngày 01/04/2020 cho 12 tháng. Gia hạn theo chính sách giá mới của Google.

Bộ ứng dụng G Suite

Kết nối

 Email doanh nghiệp thông qua Gmail.

Hội nghị Video và hội nghị thoại.

 An toàn khi nhắn tin cho nhóm.

 Lịch được chia sẻ.

Tạo

 Tài liệu, bảng tính và bản trình bày.

Truy cập

 Bộ nhớ đám mây 30 GB.

Kiểm soát

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến (bởi Google).

 Kiểm soát bảo mật và quản lý.

Bản quyền G Suite Business 

Hỗ trợ tiêu chuẩn bởi Google
336.000 VND
262.000 VND/user/tháng

Đã bao gồm thuế

Giảm phí có thời hạn từ Google chỉ  đến ngày 01/04/2020 cho 12 tháng. Gia hạn theo chính sách giá mới của Google.

Bộ ứng dụng G Suite

Kết nối

 Email doanh nghiệp thông qua Gmail.

Hội nghị Video và hội nghị thoại.

 An toàn khi nhắn tin cho nhóm.

 Lịch được chia sẻ.

Tạo

 Tài liệu, bảng tính và bản trình bày.

Truy cập

 Bộ nhớ đám mây 30 GB.

 Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search.

Kiểm soát

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến (bởi Google).

 Kiểm soát bảo mật và quản lý.

 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện.

 Ediscovery dành cho Email và trò chuyện.

 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng.

 

Bản quyền G Suite Enterprise 

Hỗ trợ tiêu chuẩn bởi Google

 

642.000 VND/user/tháng

Đã bao gồm thuế

Gói ứng dụng siêu bảo mật với nhiều tính năng nhất dành cho doanh nghiệp và tổ chức lớn.      

Bộ ứng dụng G Suite

Kết nối

 Email doanh nghiệp thông qua Gmail.

Hội nghị Video và hội nghị thoại.

 An toàn khi nhắn tin cho nhóm.

 Lịch được chia sẻ.

Tạo

 Tài liệu, bảng tính và bản trình bày.

Truy cập

 Bộ nhớ đám mây 30 GB.

 Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search.

Kiểm soát

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến (bởi Google).

 Kiểm soát bảo mật và quản lý.

 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện.
 • Trung tâm bảo mật dành cho G Suite.

 Ediscovery dành cho Email và trò chuyện.

 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng.
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail.
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive.
 • S/MIME được lưu trữ cho Gmail.
 • Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba.
 • Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật.
 • Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery.

Bạn cần tư vấn trực tiếp?

Liên hệ ngay với một chuyên viên tư vấn của chúng tôi

Back to top