Chi phí G Suite 2019

Cơ hội giảm phí duy nhất khi mua trước 2/4/2019

Mức giá này chỉ đến hết ngày 01 tháng 04 năm 2019 dành cho các đăng ký 12 tháng. Sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn trong tương lai. Tận dụng ngay hôm nay.

Bản quyền G Suite Basic 

kèm theo hỗ trợ tiêu chuẩn bởi Google

108.000 VND

64.000 VND/user/tháng

Đã bao gồm thuế

Giảm phí siêu khủng từ Google + Mật Mã chỉ  đến ngày 01/04/2019 cho 12 tháng. Gia hạn theo chính sách giá mới của Google.

Bộ ứng dụng G Suite

Kết nối

 Email doanh nghiệp thông qua Gmail.

Hội nghị Video và hội nghị thoại.

 An toàn khi nhắn tin cho nhóm.

 Lịch được chia sẻ.

Tạo

 Tài liệu, bảng tính và bản trình bày.

Truy cập

 Bộ nhớ đám mây 30 GB.

Kiểm soát

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến (bởi Google).

 Kiểm soát bảo mật và quản lý.

Bản quyền G Suite Business 

kèm theo hỗ trợ tiêu chuẩn bởi Google

308.000 VND

253.000 VND/user/tháng

Đã bao gồm thuế

Mức giảm phí chỉ  áp dụng đến ngày 01/04/2019 cho 12 tháng. Gia hạn theo chính sách giá mới của Google.

Bộ ứng dụng G Suite

Kết nối

 Email doanh nghiệp thông qua Gmail.

Hội nghị Video và hội nghị thoại.

 An toàn khi nhắn tin cho nhóm.

 Lịch được chia sẻ.

Tạo

 Tài liệu, bảng tính và bản trình bày.

Truy cập

 Bộ nhớ đám mây 30 GB.

 Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search.

Kiểm soát

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến (bởi Google).

 Kiểm soát bảo mật và quản lý.

 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện.

 Ediscovery dành cho Email và trò chuyện.

 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng.

 

Bản quyền G Suite Enterprise 

kèm theo hỗ trợ tiêu chuẩn bởi Google

 

642.000 VND/user/tháng

Đã bao gồm thuế

Gói ứng dụng siêu bảo mật với nhiều tính năng nhất dành cho doanh nghiệp và tổ chức lớn.      

Bộ ứng dụng G Suite

Kết nối

 Email doanh nghiệp thông qua Gmail.

Hội nghị Video và hội nghị thoại.

 An toàn khi nhắn tin cho nhóm.

 Lịch được chia sẻ.

Tạo

 Tài liệu, bảng tính và bản trình bày.

Truy cập

 Bộ nhớ đám mây 30 GB.

 Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search.

Kiểm soát

Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến (bởi Google).

 Kiểm soát bảo mật và quản lý.

 • Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện.
 • Trung tâm bảo mật dành cho G Suite.

 Ediscovery dành cho Email và trò chuyện.

 • Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng.
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Gmail.
 • Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive.
 • S/MIME được lưu trữ cho Gmail.
 • Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba.
 • Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật.
 • Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery.